O nama

Euro Dental Centar je moderna stomatološka ordinacija sa jasnom vizijom i ciljem da brine o zdravlju i potrebama svakog pacijenta, bilo da je riječ o prevenciji ili liječenju. Pristup koji koristimo je bezbolnost, efikasnost i prijatnost tokom posjete. Naš stručan i pristupačan tim trudi se da svakom pacijentu pruži maksimalno kvalitetnu uslugu kako bismo ostvarili zajedničku misiju ”zdrav i lijep osmijeh”. Cilj nam je dugoročna trajnost naših radova a time i zadovoljstva naših pacijenata.

Dr. Selma Šabanović rođena je 1983. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju Zubotehničku školu završava u Sarajevu. Zvanje doktora stomatologije stiče na stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U toku završne godine studija radi kao volonter u stomatološkoj ordinaciji polivalentne stomatologije. Pripravnički staž u trajanju od godinu dana obavlja na stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu. Po završetku pripravničkog staža polaže stručni ispit u Federalnom ministarstvu zdravstva u Sarajevu i stiče uslove za samostalan rad. 2010. godine započinje samostalan rad kao doktor opšte stomatologije. S ciljem postizanja što bolje i kvalitetnije usluge za pacijente kontinuirano radi na unapređenju i usavršavanju svog znanja. Redovan je učesnik kako domaćih tako i međunarodnih kongresa i simpozijuma, a za koje posjeduje certifikate. Također, čest je posjetilac radnih kurseva – radionica uz pomoć kojih savremena dostignuća prenosi u svakodnevnu radnu praksu. Stručnost i posvećenost pacijentu je jedna od glavnih karakteristika njenog rada.